Księga znaku, identyfikacja wizualna

Księga znaku jest swego rodzaju opracowaniem zawierającym podstawowe informacje dotyczące zaprojektowanego logo

Znaleźć tam można np. siatkę z naniesionym znakiem, opis kolorystyki i typografii, dozwolone i niedozwolone użycie itd. Możemy wyróżnić dwa rodzaje księgi znaku: skróconą i rozszerzoną. Skrócona zawiera zazwyczaj objaśnienie budowy logo, a także przykłady stosowania dozwolonego i niedozwolonego oraz kolorystykę.

Główne elementy księgi znaku:

  • postać logo
  • siatka nałożonaą na logo
  • kolorystyka logo
  • wielkość minimalną
  • opis zastosowanej czcionki
  • dozwolone wykorzystanie logo
  • niedozwolone wykorzystanie logo

Natomiast rozszerzona (pełna)księga znaku zawiera dokładne opracowanie i realizacje z użyciem logo/logotypu (wizytówek, papier firmowy, wygląd strony internetowej, reklamy, oznacznia itp.). Zasady, które zawierane są w księdze znaku powinny być bezwzględnie przestrzegane, aby spójność przekazu nie została zachwiana, co w następstwie mogłoby prowadzić do niejednolitego wizerunku firmy czy też marki.

Księga znaku, identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna jest już nieco szerszym pojęciem. To opracowanie, które spina całokształt wizerunku marki, bądź firmy.

Przeczytaj również:
Projekt logo Czym powinien się odznaczać i na co warto zwrócić uwagę?
Cena projektu logo Od czego zależy cena projektu logo oraz o jakie elementy można rozszerzyć zlecenie?

Księga znaku, identyfikacja wizualna - Logo Białystok